?

Log in

На вул. Леніна - REVOLUTION by_stencil [entries|archive|friends|userinfo]
REVOLUTION by_stencil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

На вул. Леніна [Jun. 29th, 2011|11:33 pm]
REVOLUTION by_stencil

by_stencil

[tumash]
Пэкман на Леніна
134.96 КБ


А побач, на той жа сцяне за часам ужо зацёрся чорна-белы стэнсіл.
134.96 КБ
linkReply