?

Log in

Патрыятычныя трафарэты: крэатыўна пра гісторыю - REVOLUTION by_stencil [entries|archive|friends|userinfo]
REVOLUTION by_stencil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Патрыятычныя трафарэты: крэатыўна пра гісторыю [Jun. 21st, 2011|12:21 am]
REVOLUTION by_stencil

by_stencil

[tumash]


Не магу не падзяліцца цікавым матэрыялам:

“Я распачаў з князёў. Затым ужо вырашыў дапоўніць серыю пісьменнікамі, ваеннымі дзеячамі ды навукоўцамі, – гаворыць Зміцер, аўтар трафарэтаў. – Мне здаецца, так можна папулярызаваць беларускую культуру. Поўны тэкст - на сайце Белсата.

UPD: Тут падказалі старонку аўтара - http://dream-minsk.blogspot.com. Маст сі!
UPD2: Шчэ адна спасылка па тэме. Шмат фота: http://kyky.org/mag/art/znakomyie-litsa
linkReply